6 Oct 2009

Extrapol.lació

SI:
-El correu és privat e inviolable.
-Obrir el correu d'un altre és delicte
-Llegir el que algú està escrivint no és cap delicte

LLAVORS:
-El correu electrònic també és privat e inviolable
-Obrir el correu electrònic d'un altre també és delicte
-Llegir el que algú està escrivint a una pda no és cap delicteEncara que sigui la pda d'un paio amb aquesta cara d'espavilat.
_