6 May 2011

Lapidario (XLV)

"A alguns, la llei que permet canviar l'ordre dels cognoms, ens ha arribat amb 50 anys de retard"

Enrique Mela Comas i 12 signatures més

_