1 Apr 2011

Oh Katrina

Han passat 6 anys del Katrina i la gent a New Orleans encara estan esperant rebre les ajudes promeses. Bush i Obama, la mateixa merda!
_