28 Mar 2011

Atracament perfecte

Saldo Període 27.12.10 a 27.03.11.........3.000,00 Interessos...............................................0,10+
Comissió Manteniment...............................3,75-

Pel que no ho entengui: Si deixes en un compte corrent 3.000€ durant un any el banc et dona 0,40€ d'interessos, però et cobra 3,75€ en concepte de comissió de manteniment. O sigui que a sobre et surt a pagar 3,37€.
"Senyors, el futur està en les comissions"

Al segle passat hi havien uns paios que es guanyaven la vida atracant bancs. Avui dia son els bancs els que es guanyen la vida atracant als clients. I l'Estat per que bo fa res? Doncs per que l'Estat s'està esperant a fora amb el motor en marxa.
_