11 Mar 2010

Villarato

Definició
Desequilibri paranoic que pateixen aquells que atribueixen tot allò dolent que els hi passa a alguna mena de conspiració.

Símptomes
Els pacients afirmen que els seus fracassos, i fins i tot els èxits dels altres, es deuen a la intervenció de alguna mena de ma negra. A més acostumen a patir deliris de grandeur.

Tractament
De xoc. Un fort daltabaix acostuma a retornar-los a la crua realitat.

Efectes secundaris
-Abatiment: Durant una temporada la seva existència deixa de tenir sentit.
-Volubilitat: Tendeixen a empatitzar amb gent que ni tant sols coneixen.
-Irritabilitat: Pateixen episodis de ràbia que acostumen a coincidir amb el èxits d'aquells que envejen.
-Apatia: Manca d'interès per allò que abans més els apassionava.
-Negació de la realitat: Acostumen a refugiar-se en el record de temps millors.

Evolució de la malaltia
Si tot va bé es preveu que la pandemia desparegui del pais com a molt tard el proper 22 de maig.
_