19 Jun 2011

Lapidario (XLVII)


"La por només es perd quan ja no resta res més a perdre"
El sociòleg de barri
_