4 Jan 2010

Possibilitats

Això no son només unes botes de muntanya
Això és tot un món de possibilitats
_