16 Nov 2011

Loteria electoral

La setmana passada un noi molt simpàtic em va aixecar del llit per comunicar-me que soc l'afortunat guanyador d'un segrest express que tindrà lloc el proper diumenge dia 20 des de les 8h. del matí fins, com a mínim, a les 21h. Això si, com a compensació per aquestes 13 hores de segrest em pagaran la bonica quantitat de 62, 61€.

El millor de tot, és que ni al.legant que no hi crec en aquesta democràcia m'hi puc negar. He de presentar-me si o si sota amenaça de multa i tants caps de setmana d'arrest domiciliari com al jutge de torn li surti dels collons. Curiosa democràcia aquesta que castiga als ciutadans que es neguen a participar en la farsa el.lectoral i, en canvi, permet que paios que es presenten voluntàriament per ocupar càrrecs públics, puguin absentar-se de les seves obligacions sense haver de donar ni tant sols explicacions.
L'Estat va fixar per aquest any el SMI en 641,40€/mes. Uns 21,38€/dia. Uns 2,67€/hora treballada. Tenint en compte que el mateix Estat diu que les hores treballades en festiu s'han de pagar al 175% del preu de l'hora normal, i que les hores extres festives s'han de pagar un 200% tindríem que:

Hora festiva = 4,68€/h
Hora extra festiva = 5,34€/h

Això suposaria que el total a cobrar per treballar 13 hores (com a mínim) un festiu amb el SMI seria:
(8*4,68) + (5*5,34) = 64,14€

Però el nostre Estat és tant "democràtic" que ni tant sols compleix les seves pròpies lleis. No només em segresta amb amenaces, si no que a més no em paga el que m'ha de pagar. 


Segrest? Estafa? Retallades... Democràcia? Mis cojones!
_