26 Oct 2009

Missatge de la Terra

El nostre planeta ens vol dir alguna cosa
Proveu, proveu vosaltres a veure que us diu.
_