14 Mar 2011

Lapidario (XLIII)

"Tinc els reactors que m'exploten ja!"
Un japo malalt d'APM
_